„Luty”- lata 1966-1994

Ks. Jan Szewczuk

04.02.1966r. – Powiatowy architekt po konsultacji miał zatwierdzić podania na blachy do wydziału handlu wskazał źródło Centrostal we Wrocławiu. Natomiast wyraził zgodę na ścięcie topoli rosnących obok Kościoła w Pełczynie przeznaczając na gonty.

09.02.1966r.- Powiatowy architekt przyjechał do Smogorzowa, oglądając Kościół z cmentarzem w Pełczynie i w Baszynie.  Postanowił zrobić lokalizację i dać pozwolenie na ogrodzenie Kościoła.

25.02.1966- Zakończenie nawiedzania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Rudawie. Z Rudawy obraz przeniesiono w wielkiej procesji ze świecami i śpiewem.  Następnie przekazano go do Rudawki.

12.02.1967r.- W parafii zakończono Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczyste nabożeństwo o godzinie 19.oo.

15.02.1967r.- Rozpoczęcie Rekolekcji Świętych w Pełczynie, które trwały od środy do piątku wieczora.

22.02.1967r. –Rozpoczęcie rekolekcji w Baszynie, a w czwartek wieczorem zakończono rekolekcje w całej parafii. Rekolekcje prowadził Ojciec Alojzy Podlewski z Wrocławia. Frekwencja była dobra. Większa ilość wiernych skorzystała z Sakramentów Świętych w stosunku do minionego roku.

22.02.1968r.- W Smogorzowie zebranie z wiernymi i omówienie spraw:
1.Uporzątkowanie cmentarza przy Kościele
2.Brama wejściowa i tylna
3.Schody na chór i strych
4.Pulpity dla dzieci.

16.02.1969r.- Od młodzieży wyszła inicjatywa, aby zebrać ofiary na ubiór do Grobu Bożego. Młodzi przeszli się po domach i zebrali część ofiar, za które zakupione niektóre materiały. Strój na wzór rycerski ze średniowiecza: hełmy, bluza i narzutka.

28.02.1969r.- W Ścinawie nagle zmarł Ksiądz Prałat Jan Zawadzki.

17.02.1970r.- W Parafii od 10-17 II 1970r. odbył się tydzień trzeźwości.

14.02.1971r.- Episkopad Polski zachęcał do złożenia ofiar przeznaczonych na rzecz poszkodowanych rodzin w wypadkach grudniowych, a 14 luty ogłoszono dniem narodowej modlitwy za Ojczyznę. W parafii odbyła się godzina adoracji i modlitwy.

Luty 1971- nad zakrystią burza zerwała dach.

06.02.1972r.- Pan Motowiło Jan zamieszkały w Chwalkowicach, pow. wołowski dał do Kościoła w Baszynie kielich, który  przywiózł z parafii Grzechowice (Z.S.R.R). Kielich trzymał u siebie od zakończenia wojny aż dotychczas. Kielich ten i patena zostały oddane to pozłocenia.

04.02.1973r.- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wincenty Urban odwiedził Baszyn. Odprawiono wówczas Mszę Świętą.
11.02.1973r.- Rozprowadzono „Cegiełki” na K.U.L na sumę 600 zł. Taki przydział był na parafię.

01.02.1973r 1.- W kościołach odczytano następujący komunikat:
Komunikat Kurii Metropolii Wrocławskiej o otrzymaniu godności kardynalskiej dla Metropolity Księdza Arcybiskupa Bolesława Kominka.

18.02.1973r.-  Podano do wiadomości, że w parafii Smogorzów Wielki odbędzie się wizytacja kanoniczna. Wizytować będzie Jego Ekscelencja Wincenty Urban, bardzo dobry profesor i wychowawca. Ksiądz Biskup Urban to prawdziwy przykład pracy naukowej i duszpasterskiej.

03.02.1974r.- W Smogorzowie zachęcałem, aby gospodarze przywozili kamień i piasek na podmurówkę ogrodzeniową cmentarza, ponieważ pogoda była bardzo piękna i ciepła.

05.02.1974r.- z Urzędu Gminnego z Wińska otrzymałem pismo, decyzję, nie pozwalającą na ogrodzenie z cegły. Parafianie byli niezadowoleni. Gmina proponowała ogrodzenie z siatki. To jednak nie odpowiadało estetycznie temu obiektowi. Postanowiono odwołać się od tego dnia 09.02.1974r.
Na cmentarz w Smogorzowie, parafianie ze Smogorzówka zorganizowali trzy przyczepy piasku . A kamienie przywieźli: Cyruliczek Józef, Piotrowski Eugeniusz,  Wilk Stanisław, Lisiecki Adam z Laciborowskimi, Mądry Stanisław, Semczuk Stanisław, Mikołajczyk J, Łoziński Wiesław, Tymczyszyn Stefan, Samson i Piecuch z Rudawy.

09.02.1974r.- W Baszynie ścięto drzewa. Jednak zmieniło kierunek i uszkodziło kilka drzew u p. Adama Dudka.  Kłótnie i pretensje to Piotra Dziubińskiego, że zrobił to naumyślnie.  Drzewo uszkodziło płaczącą wierzbę milicjantowi Cieleniowi. Wzbudziło to niezadowolenie. W niedzielę trzeba było wyjaśniać i łagodzić, mówiąc o dobru Kościoła.

13.02.1974r.- Zakupiono specjalną farbę za 5000 zł, plus przewóz 500 zł.

17.02.1974r.- W Smogorzowie wiernym oznajmiono, że słabo składają ofiary, ok. 35% cóż to znaczy wobec wydatków, wieży i cmentarza.

09.02.1975r..- W Poznaniu u Księży Towarzystwa Chrystusowego, kleryk pochodzący rodem z Wróblewa (terenu parafii) przyjął święcenia diakonatu.

 

Ks. Stanisław Stróżyński

14.02.1982r. doprowadziłem do końca meblowanie parafii. Wyposażenie kuchni kosztowało 45.00 zł. Zakupiono różne urządzenia potrzebne do funkcjonowania plebanii. Umeblowanie jadalni: stół, sześć krzeseł, trzy szafki stojące, jedna z oszklonym kredensem. Pokój gościnny na parterze za jadalnią wyposażono w: stół, sześć krzeseł tapicerowanych, tapczano-półka, żyrandol oraz używaną szafę z prawdziwego drewna. Ogólny koszt remontu to 300 00 zł.

16.02.1983r.- weszliśmy w czas dobroczynnej pokuty! Przyświęca nam doba 18- CZERWIEC. Jest to dzień przybycia na naszą ziemię Namiestnika Chrystusowego, Jana Pawła II, a nieoficjalnie wiadomo, że będzie we Wrocławiu. Wszyscy w parafii modlimy się, żeby również był w Trzebnicy- mielibyśmy bardzo blisko. Dzieci ofiarują Komunię Świętą, drogi krzyżowe w tej właśnie intencji. Ja im dopomagam i w każdym z Kościołów filialnych spowiadam przed drogą krzyżową- to moje utrudzenie też ofiaruję na tę samą, co dzieci intencję!

05.02.1984r.- ogłosiłem w Pełczynie i Baszynie, że czynimy przygotowania do remontu wież w ich Kościołach. W Pełczynie trzeba wymienić całą konstrukcję drewnianą wieży i pokryć ją blachą miedzianą, bo na inną nie zgodzi się konserwator. W Baszynie też chcielibyśmy mieć miedź, ale jest ona tylko na przydział z puli Wojewody. Obydwie wieże w Baszynie i Pełczynie są dotychczas kryte łupkiem. Zmobilizowałem też radę parafialną, żeby załatwić odszkodowania w P.Z.U, bo wichury, które miały ostatnio miejsce. poczyniły duże szkody w obu wieżach. Rozporządziłem więc przygotowania finansowe do tych bardzo kosztownych inwestycji.

12.02.1984r.- niedziela! Podałem do wiadomości, że Pełczyn otrzymał przydział blachy miedzianej. Już dzisiaj w nocy Rada Parafialna jedzie do Katowic po jej odbiór. Z dniem dzisiejszym, ubezpieczyłem w P.Z.U całą parafię od odpowiedzialności cywilnej. Zrobiłem to z myślą o przyszłych pracach remontowych, którym trzeba będzie radzić gospodarczo.

20.02.1985r.- Środa Popielcowa! Wchodzimy w 40- dniowe przygotowania do Wielkanocnej Radości. Sypię popiół błogosławieństwem: „ Czyńcie pokutę i wierzcie Ewangelii.” Przez wszystkie niedziele, w kazaniach wyjaśniałem, że tylko takie pokutowanie ma sens, które zbliża nas do Boga. Szczególnie zaatakowałem „pijaków”, którzy przestali pić na te 40 dni i spytałem się ich, czy nie warto ten post od wódki przedłużyć choćby o 10 dni, a może nawet więcej…

12.02.1986r.- Środą Popielcową weszliśmy całkowicie w okres przygotowań do Misji Świętych, które odbędą się w dniach 18-25 maja. Wierni pochylają głowy pod święty popiół. Trzeba wierzyć Chrystusowi!

 

Ks. Franciszek Opara

15.02.1988r.- rozpoczęto prace przy osuszaniu Cmentarza parafialnego w Smogorzowie.

02.02.1992r- odbyło się uroczyste poświęcenie świetlicy w Smogorzowie Małym, która została rozbudowana i całkowicie odnowiona. Po poświęceniu odbył się opłatek w atmosferze życzliwości.

Ks. Jerzy Klichta

styczeń/luty 1994- intensywne przygotowania na plebanii, w kościele na drogach i w domostwach przed Peregrynacją. Plebania: wymiana wszystkich wykładzin, wymiana i rozbudowa centralnego ogrzewania. Zakup niezbędnych mebli, wieszaków, okapu nad piecyk gazowy. Kościół: zakup materiałów dekoracyjnych do wnętrza i na zewnątrz Kościoła, część dekoracji wypożyczono z Brzegu Opolskiego. Drogi: słupki- chorągiewki, wstążki- transparenty. Domostwa- wysprzątane, w oknach obrazy, światła, świece.

27.02-06.03- Misje Św. prowadzone przez O. Oblatów z Wrocławia. Frekwencja i udział w sakramentach bardzo dobry.