Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne na

II Niedzielę Zwykłą

20-01-2019

 

Trwają XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panami pod hasłem: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

W przyszłą niedzielę o 1500 będzie spotkanie Rady Parafialnej.

Krąg Biblijny w czwartek o 1900.

W tym roku nie będzie I Komunii św. Dzisiaj w ramach ogłoszeń będzie roczne sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze.

BASZYN: Dzisiaj w godzinach popołudniowych Rada Parafialna przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na remont kościoła.

SMOGORZÓW: Ogłoszenie Rady Sołeckiej ze Smogorzowa. Dzisiaj o godz. 1600 odbędzie się spotkanie Noworoczne (opłatkowe) mieszkańców w świetlicy w Smogorzowie. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu wspominamy:

Poniedziałek – św. Agnieszki, dziew. i m.

Czwartek – św. Franciszka Salezego, bpa i dK

Piątek – Nawrócenie św. Pawła, Apostoła

Sobota – Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

 

Sprzątanie kościoła: Baszyn: Rybka Wanda – Rybka Sylwia; Smogorzów: Elżbieta Kozak oraz Teresa Danek

Kancelaria Parafialna:  wtorek, piątek– 1800

Kontakt: Ks. Józef Więcławek, tel.: 71/389 83 50 lub 608 06 32 45

Strona internetowa: www.smogorzow-wielki.pl

Nr konta parafialnego: Bank Zachodni WBK S.A. 51 1090 2460 0000 0001 1118 6502 Z dopiskiem w tytule wpłaty: Smogorzów

 

Intencje Mszalne

 

Niedziela 20.01.2019.

Baszyn: 830 ++Katarzyna, Kazimierz Bijak; Anna i Franciszek Zioła, Kazimierz Jaz

Smogorzów: 1030 +Katarzyna Kołacz (35 R)

Pełczyn: 1200 W intencji Moniki Pawłowicz z okazji 30 r. ur.

 

 

Czwartek 24.01.2019. Pełczyn

1700 +Henryk Munik

 

Piątek 25.01.2019. Smogorzów

1700 +Maria

 

Sobota 26.01.2019. Smogorzów

1700 W intencji Marii Kozak w 60 r. ur.

 

Niedziela 27.01.2019.

Baszyn: 830 +Waldemar Dudek (3 R)

Smogorzów: 1030 ++Kazimierz Kozak i Andrzej Kozak (5 R)

Pełczyn: 1200 +Andrzej Błażewski (5 R)

Wieczerza Wigilijna: teksty Ewangelii, modlitw …

Udostępniamy teksty, Ewangelii, modlitw, które można wykorzystać w czasie Wieczerzy Wigilii Bożego Narodzenia:

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

ZAPALANIE ŚWIECY: Ojciec lub matka zapala świecę na stole.

Ojciec lub matka: Światło Chrystusa.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Najstarsze dziecko zapala światełka na choince.

CZYTANIE EWANGELII – (Łk 2,1-14)

Ojciec: Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym Ewangelia św. Łukasza.

Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

WSPÓLNA MODLITWA

Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają:
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Ojciec lub matka:
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”.

Ojciec lub matka:
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Roraty: I z Duchem Twoim

Z Adwentem łączą się Msze św. roratnie, które będą odprawiane o godz. 1700. Proszę zrobić sobie lampiony. Pięć minut przed Mszą św. roratnią ustawimy się w przedsionku i w uroczystej procesji z zapalonymi lampionami wejdziemy do kościoła.

RORATY: Nauki w czasie tegorocznych rorat przybliżą nam Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętsze. Poznamy dary Ducha Świętego, które ujawniły się w życiu wybranych postaci biblijnych oraz ludzi bardziej nam współczesnych. Hasło tegorocznych rorat brzmi :I Z DUCHEM TWOIM. Uczestnicy rorat otrzymają oczywiście plansze, obrazki będą także pytania i konkursy.

100 – LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Dzisiaj w całym kraju obchodzimy Jubileusz 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

Z tej okazji odsłonimy pamiątkową tablicę, która zostanie umieszczona na kamiennym postumencie odnowionego krzyża znajdującego się w ogrodzeniu kościoła. Na zakończenie Mszy św., po błogosławieństwie, odśpiewamy uroczyste Te Deum. Po Mszy św. wszyscy zgromadzimy się przed krzyżem, gdzie dokonamy odsłonięcia pamiątkowej tablicy i poświęcenia odnowionego krzyża. Na koniec odśpiewamy pieśń Boże coś Polskę.

Dzisiaj o godz. 1500 spotkajmy się w świetlicy, aby uczcić 100-lecie odzyskanie niepodległości. Będziemy słuchać i śpiewać pieśni patriotyczne. To będzie także spotkanie przy kawie i herbacie. Zaprasza Pani Sołtys Smogorzowa wraz z Radą Sołecką.

Bardzo proszę, aby na prośbę Prezydenta Rzeczypospolitej i zgodzie władz kościelnych o godz. 1200 dzwonić dzwonami kościelnymi!

 

 

 

Podziękowanie za wsparcie dla Bartusia

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w charytatywnym koncercie dla Bartusia. W sumie zebrano ponad 26 000 zł. W niedzielę 28.10.2018r. godz.17.00 w kościele parafialnym im. św. Michała Archanioła w Wińsku odbędzie się Msza Święta w intencji Bartusia oraz wszystkich darczyńców i osób zaangażowanych w organizację koncertu charytatywnego.

Od Poniedziałku Różaniec

W Poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Wszystkich, nie tylko starszych i dzieci, zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w naszych świątyniach. W Smogorzowie i Pełczynie w dni powszednie o 1730 w Baszynie o 1700 a w niedziele pół godziny przed Mszą św.

Wierni, którzy pobożnie pomodlą się na różańcu w kościele, w kaplicy lub w rodzinie mogą uzyskać odpust zupełny każdego dnia w ciągu roku, pod zwykłymi warunkami. Dzieci otrzymają specjalne obrazki nawiązujące do 160 rocznicy objawień NMP w Lourdes.

Poznaj życie św. Stanisława Kostki.

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Historia nie przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, na których niekiedy musiał bywać także Stanisław, nakazywał gościom umiar w żartach, gdyż inaczej chłopiec może omdleć.
Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 r. Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną sławą. Codziennie odprawiano Mszę świętą. Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępowali do sakramentu pokuty i do Komunii. Modlono się przed lekcjami i po nich. Na pierwszym roku wykładano gramatykę, na drugim "nauki wyzwolone", na trzecim – retorykę.
Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego przygotowania w Rostkowie. Pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych uczniów. Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również język grecki. Zachowały się zeszyty Stanisława z błędami poprawianymi ręką nauczyciela. Pozostały również notatki dotyczące problemów religijnych, jakie poruszano, aby chłopców przygotować także pod tym względem i umocnić ich w wierze katolickiej. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty i biczował się. Taki tryb życia nie mógł się podobać kolegom, wychowawcy i bratu. Uważali to za rzecz niemoralną, a Stanisława za "dziwaka". Usiłowali go przekonywać złośliwymi przycinkami "jezuity" i "mnicha", a potem nawet biciem i znęcaniem skierować na drogę "normalnego" postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, dlatego nawet brał lekcje tańca. Nie potrafił się jednak w tym odnaleźć.
W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, był pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Święty Stanisław Kostka otrzymuje Dzieciątko Jezus z rąk Maryi Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stanisław nie mógł liczyć. Zdobył się więc na heroiczny czyn: zorganizował ucieczkę, do której się starannie przygotował. Było to 10 sierpnia 1567 r. Legenda osnuła ucieczkę szeregiem niezwykłych wydarzeń. O jej prawdziwym przebiegu dowiadujemy się z listu samego Stanisława. Za poradą swojego spowiednika, o. Franciszka Antonio, który był wtajemniczony w jego plany, Stanisław udał się nie wprost do Rzymu, gdzie byłby łatwo pochwycony w drodze, ale do Augsburga, gdzie przebywał św. Piotr Kanizjusz, przełożony prowincji niemieckiej. Spowiednik Stanisława stwierdza, że w drodze otrzymał on również łaskę Komunii świętej z rąk anioła, kiedy wstąpił do protestanckiego kościoła w przekonaniu, że jest to kościół katolicki. W Augsburgu nie zastał Piotra Kanizjusza, dlatego podążył dalej do Dylingi. Trasa z Wiednia do Dylingi wynosi około 650 km. W Dylindze jezuici mieli swoje kolegium. Tam Stanisław został przyjęty na próbę.
Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorów: sprzątanie ich pokoi i pomaganie w kuchni. Stanisław boleśnie przecierpiał tę decyzję. Ufając jednak Bogu, starał się wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej. Po powrocie do Dylingi św. Piotr Kanizjusz bał się przyjąć Stanisława do swojej prowincji w obawie przed gniewem rodziców i ich zemstą na jezuitach w Wiedniu. Mając jednak od miejscowych przełożonych bardzo dobre rekomendacje, skierował go wraz z dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu z listem polecającym do generała. Droga była długa i uciążliwa. Stanisław z towarzyszami odbywał ją przeważnie pieszo. Dotarli tam 28 października 1567 r.

Święty Stanisław Kostka otrzymuje Komunię św. z rąk anioła Stanisław został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja. Było z nim wtedy około 40 nowicjuszów, w tym czterech Polaków. Rozkład zajęć nowicjatu był prosty: modlitwy, praca umysłowa i fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, konferencje mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości, dyskusje na tematy życia wewnętrznego i kościelnego. Stanisław rozpoczął nowicjat pełen szczęścia, że nareszcie spełniły się jego marzenia. Ojciec jednak postanowił za wszelką cenę go stamtąd wydostać. Wykorzystał w tym celu wszystkie możliwości. Do Stanisława wysłał list, pełen wymówek i gróźb. Za poradą przełożonych Stanisław odpisał ojcu, że ten powinien raczej dziękować Bogu, że wybrał jego syna na swoją służbę. W lutym 1568 r. Stanisław przeniósł się z kolegium jezuitów, gdzie mieszkał przełożony generalny zakonu, do domu św. Andrzeja na Kwirynale, w którym pozostał do śmierci.
Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie 18 lat. W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) napisał list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w święto Wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana. Wieczorem tego samego dnia poczuł się bardzo źle. 13 sierpnia gorączka nagle wzrosła. Przeniesiono go do infirmerii. 14 sierpnia męczyły Stanisława mdłości. Wystąpił zimny pot i dreszcze, z ust popłynęła krew. Była późna noc, kiedy zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił, aby go położono na ziemi. Prośbę jego spełniono. Przepraszał wszystkich. Kiedy mu dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: "To jest własność Najświętszej Matki".
Zapytany, czy nie ma jakiegoś niepokoju, odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle w pewnej chwili, jak zeznał naoczny świadek, kiedy Stanisław modlił się, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Po północy 15 sierpnia 1568 r. przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu obrazek Matki Bożej, a on nie zareagował na to uśmiechem, przekonano się, że cieszy się już oglądaniem Najświętszej Maryi Panny w niebie.

Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. Wieść o śmierci świętego Polaka rozeszła się szybko po Rzymie. Starsi ojcowie przychodzili do ciała i całowali je ze czcią. Wbrew zwyczajowi zakonu ustrojono je kwiatami. Z polecenia św. Franciszka Borgiasza, generała zakonu, ciało Stanisława złożono do drewnianej trumny, co również w owych czasach było wyjątkiem. Także na polecenie generała magister nowicjatu napisał o Stanisławie krótkie wspomnienie, które rozesłano po wszystkich domach Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Warszewicki ułożył dłuższą biografię Stanisława. W dwa lata po śmierci współbracia udali się do przełożonego domu nowicjatu, aby pozwolił im zabrać ze sobą relikwię głowy Stanisława. Kiedy otwarto grób, znaleziono ciało nienaruszone.
Proces kanoniczny trwał jednak długo. W latach 1602-1604 Klemens VII zezwolił na kult. 18 lutego 1605 r. Paweł V zezwolił na wniesienie obrazu Stanisława do kościoła św. Andrzeja w Rzymie oraz na zawieszenie przed nim lampy i wotów; w 1606 r. ten sam papież uroczyście zatwierdził tytuł błogosławionego. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw w Rzymie w domu św. Andrzeja, a potem w Polsce. Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego. Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów w roku 1670 na odprawianie Mszy świętej i brewiarza o Stanisławie w dniu 13 listopada. W roku 1674 tenże papież ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Dekret kanonizacyjny wydał Klemens XI w 1714 r. Jednak z powodu śmierci papieża obrzędu uroczystej kanonizacji dokonał dopiero Benedykt XIV 31 grudnia 1726 r. Wraz z naszym Rodakiem chwały świętych dostąpił tego dnia również św. Alojzy Gonzaga (+ 1591). Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym patronem młodzieży polskiej.
Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy; oręduje także za studentami i nowicjuszami jezuickimi, a także za polską młodzieżą.

Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).

Święty Stanisław Kostka

W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec.

Aktywizacja Seniorów 2018. Wypoczynek nad morzem w Łebie!

Serdecznie zapraszamy Księdza Proboszcza wraz z parafianami do skorzystania z przygotowanej przez nas atrakcyjnej oferty wypoczynku w dwóch naszych Ośrodkach Rekolekcyjno-Wypoczynkowych w Łebie w ramach programu – WYJAZDOWA AKTYWIZACJA SENIORÓW 2018.
Program skierowany jest szczególnie do osób w wieku około senioralnym, należących do grup parafialnych lub pragnących zaangażować się w działalność parafialną i społeczną na rzecz potrzebujących.
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej od 2011 roku organizuje turnusy wypoczynkowo – aktywizacyjne dla osób, które zakończyły pracę zawodową. Ideą programu jest nie tylko wypoczynek w pięknej miejscowości nad morzem, ale też integracja środowiska działającego na rzecz drugiego człowieka, wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych pól i sposobów społecznego zaangażowania, zwłaszcza w duchu Caritas.
Ośrodek Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest doskonale zlokalizowany – w samym centrum Łeby, 800 m od morza. W naszych ośrodkach znajdują się pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, kaplica, świetlica z dużym telewizorem, jadalnia oraz aneksy kuchenne.
Wolne turnusy:
WAS 2018 dla 50 osób
03.06.2018 – 13.06.2018           cena 850 zł
07.10.2018 – 17.10.2018           cena 800 zł
16.10.2018 – 26.10.2018           cena 750 zł
WAS  2018 dla 16 osób
13.04.2018 – 23.04.2018         cena 850 zł
22.04.2018 – 02.05.2018          cena 850 zł
01.05.2018 – 11.05.2018         cena 900 zł
W cenie turnusu:
 
- 9 dniowy pobyt w ośrodku CAW – 9 noclegów
- wyżywienie – 3 posiłki dziennie
- Przejazd autokarem do Łeby i z powrotem
- ubezpieczenie
- możliwość korzystania z rowerów, kijki do nordic walking, leżaki, parawany na plażę
Jeśli parafia Księdza Proboszcza chciałaby zarezerwować sobie któryś turnus lub zaczerpnąć informacji na temat WYJAZDOWEJ AKTYWIZACJI SENIORÓW proszę o kontakt telefoniczny 664 456 585
Z poważaniem
 
S. Maria Rzeżacz
Koordynator WAS
Koordynator Programu Skrzydła
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 
CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
Ul. Katedralna 7 50-328 Wrocław

Tel. 71 32 71 328 kom. 664-456-585

Modlitwa Papieża Franciszka o ochronę przed terroryzmem

Modlitwa  papieża  Franciszka
o  ochronę  przed  terroryzmem

 
Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie wszechświata i ludzkich dziejów. Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich błędów jest niewyczerpane. Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców w pokoju, oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu, przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowości do przebaczenia.

Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych. Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym niepokojem i przeciwnościami.

Jezu, Książe Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach terrorystycznych: dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, niewinnych i przypadkowych ludzi. Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem nienawiść i pragnienie zemsty.

Duchu Święty Pocieszycielu, nawiedź cierpiące niewinne rodziny ofiar przemocy i terroryzmu, okryj ich płaszczem Twojego boskiego miłosierdzia. Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla innych, zwłaszcza przybyszów, dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.    

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata. Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zawierzając się wstawiennictwu Najświętszej Matki, wzmocnieni przykładem błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała, których uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi terroryzmu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.