Porządek adoracji Najświętszego Sakramentu

Wielki Czwartek – adoracja w Ciemnicy do godz. 2300

Wielki Piątek:

900 – 1000 – Smogorzówek

1000 – 1100 –Rudawa (prawa strona jadąc od Smogorzowa)

1100 – 1200 –  Rudawa (druga strona)

1200 – 1300 – Baszyn 

1300 – 1400 – Domanice

1400 – 1500 – Pełczyn (Bloki)

1500  – 1600 – Pełczyn (wieś)

1600 – 1700 – Wróblewo

1700 –  Droga Krzyżowa

1900Misterium Męki Pańskiej      

2000 – 2100 – Smogorzów (po stronie kościoła)

2100 – 2300 – Smogorzów (druga strona) Adorację poprowadzi młodzież

Wielka Sobota:

900 – 1000 – Smogorzówek

1000 – 1100 –Rudawa (prawa strona jadąc od Smogorzowa)

1100 – 1200 –  Rudawa (druga strona)

1200 – 1300 – Baszyn (po stronie kościoła) 

1300 – 1400 – Baszyn (druga strona)

1400 – 1500 – Domanice

1500  – 1600 – Pełczyn (wieś)

1600 – 1700 – Pełczyn (Bloki)

1700 – 1800 – Wróblewo

1800 – 1900 – Smogorzów (po stronie kościoła)

1900 – 2000 – Smogorzów (druga strona)

2000 – 2130 – Zakończenie adoracji.

2130 – Schowanie Najświętszego Sakramentu.