Plan Rekolekcji Wielkopostnych

Niedziela 31.03.2019.

Baszyn – 830 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Smogorzów – 1030 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Pełczyn – 1200 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Poniedziałek 01.04.2019.

Pełczyn – 1630 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Baszyn – 1800 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Smogorzów – 1900 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Wtorek 02.04.2019.

Pełczyn – 1630 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Baszyn – 1800 Msza św. z nauką rekolekcyjną

Smogorzów – 1900 Msza św. z nauką rekolekcyjną

SPOWIEDŹ  WIELKOPOSTNA – CZWARTEK 04.04.2019.

BASZYN i PEŁCZYN – 1630 – 1700;

SMOGORZÓW – 1700 – 1730