Kontakt

ks. Józef Więcławek

adres:
Smogorzów Wielki 1,
56-160 Wińsko 
tel.: 71 389-83-50 
kom.: 608-06-32-45
e-mail: smogorzow@smogorzow-wielki.pl